Audiente
Inscrieri in audienta


Programul de audienta

Primarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
- abuzuri
- buget local
- calamitati
- comert, IMM
- starea drumurilor
- iluminat
- impozite, taxe (Problemele nesolutionate in audienta la Seful Serviciul Venituri)
- intreprinderi mici si mijlocii
- ordine publica
- invatamant
- cultura, arta
- sport, sanatate, culte
- probleme nesolutionate in audientele anterioare
Viceprimarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
- sistematizare, documentatii de urbanism
- autorizatii de construire
- disciplina in constructii
- licitatii
- inchirieri, concesionari
- zonare
- protectia mediului
- drumuri
- salubritate
- iluminat public
- apa, canalizare
- transport local
- zone verzi
- dezapezire
- siguranta circulatiei
- taxi
- parcari
Secretarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
- Legea fondului funciar
- Legea 10/2001 privind imobilele nationalizate
- Legea 247/2005